37 – Agunnaryds Vatten-Rike

Brofästet Nockarp rastplats

Text & bild: Krister Lindkvist[/text_output]

Kanotledsplats med bra vindskydd, grillplats, och huggen ved, utedass. Vackert och lugnt läge. Kanotcheck lämnas.

Här på Nockarp Västergårds ägor finns en gammal träbro som gjorde det möjligt att komma över vattendraget för att odla marken på andra sidan av Helge å.