Digital Sagorunda

Under våren 2018 spelades det in ett antal filmer som sedan användes till en digital sagorunda runt Hembygdsgården.

Välkomna till sagorundan / Inger Jojansson
Guldlock / Karin Gunnarsson
Bockarna Bruse / Inger Johansson