Upplev > Besöksmål > 08 – Enebackens stenmur
(Visa karta)

08 – Agunnaryds Sten-Rike

Enebackens stenmur

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Krister Lindkvist

Stenmurar byggdes som skydd kring åker och äng, samt hindrande av skador från kreatur, samtidigt kunde den stenfria marken ge mer grödor. Det finns två typer av stenmurar. Enkelmurar är troligen äldst, de består oftast av en enkel stenrad med större stenar i botten och avsmalnande uppåt. Ofta förstärktes den med gärdsgård eller ståltråd för inhängnad för djuren och som fastighetsgräns.

Skiftesmurarna tillkom ofta som fastighetsgränser, de kännetecknas av raka linjer och enkel konstruktion. Dubbelmuren blev vanlig efter 1800-talet i samband med skiftena.

Den anläggs genom att ett dike grävs till frostfritt djup, varefter det fylls med jämna stenar ytterst och mindre i murens mitt. På så sätt kan man även tillvarata matjorden under stenmuren för att fylla i groparna efter sten på åkrarna.

Många stenmurar är konstfullt konstruerade och man får djup respekt för fädernas slit och odlarmöda. Stenmurarna representerar ett verkligt kulturarv, värda att beundra. Ibland är muren lagd som en ring omkring torpet.

Läs mer i Agunnaryds Torpbok. ”De små stugorna och deras folk i Agunnaryd.”