12 – Kjöpet i Tjurkö Norregård

12 – Agunnaryds Torp-Rike

Kjöpet i Tjurkö

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Krister Lindkvist, samt Arkivbild

Torpstugan Kjöpet skänktes till hembygdsföreningen år 1947 och var första byggnad i föreningens ägo. Kjöpet som byggdes år 1789 är en ryggåsstuga. Stugan är bevarad i originalskick förutom taket som förr bestod av torv.

Under åren 1790 till 1937 har tretton olika torpare brukat och bebott Kjöpet, som mest har tio personer bott i stugan på samma gång.

År 1871-1931 var torpare Peter Månsson med hustru Ingrid Kajsa eller ”Inget på Kjöpet” som hon mest kallades, brukare av torpet. Hon var känd för att bota sjuka djur.

Hon vårdade även en blind krigsskadad man, vilken bodde i den lilla kammaren.

Mellan 1931 och 1937 bodde hennes son Gustaf på Kjöpet. Efter det har stugan stått tom.

Restaurering av byggnaden pågår 2013 i samarbete med Länsstyrelsen. Då har åter ett torvtak kommit på plats med sedumarter och annan vegetation.

Läs mer i Agunnaryds Torpbok. ”De små stugorna och deras folk i Agunnaryd.”

Stugan kan visas av Inger och Leif Johansson tel 070 286 54 51 eller 0372 65051

Se även:
http://www.hembygd.se/agunnaryd/kjopet/

Video från invigningen 27/5 2014 av den ”moderniserade” stugan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *