13 – Tjurkö industriområde

 

13 – Allmänna besöksmål

Tjurkö industriområde

Text & bild: Inger Johansson

Tjurkö kvarn
Kvarnen ligger vid Lilla Helge å. Denna å går genom Målasjön och Tjurken. Kvarnen var redan 1692 åldrig enligt kvarnkommissionens utlåtande i Häradssynerätten. Tjurkö kvarn byggdes om 1864, blev då större än ursprungskvarnen och har sedan dess två stenpar. Kvarnen har varit i Danielssons ägo i flera generationer sedan 1864.

1956 skänktes kvarnen till Agunnaryds Hembygdsförening. 1975 rustades den upp med nytt kvarnhjul och sedan dess är endast ett stenpar i användning. Hembygdsföreningen maler några gånger varje  år i kvarnen.

För visning ring 0372-650 51 eller 070 286 54 51

Tjurkö såg
Det fanns även ett nickesåg på 1800-talet men 1906 anlades ett nytt sågverk, som även detta var vattenhjulsdrivet. Sågen var kvar till 1947 men den senare tiden sågades det enbart vid högt vattenstånd på våren. Det hade i slutet på 30-talet byggts ett nytt sågverk i Bråna av sönerna till Danielssons från Tjurkö kvarn och såg.

Kraftstationen
En kraftstation i Tjurkö skulle ge hela Agunnaryd ström. En utredning med förslag till elektrisk kraftstation vid Tjurkö kvarn gjordes 1918. Något kraftverk blev det inte 1918, men 1930 var det dags. Då bildades Agunnaryds elektriska förening. Ett avtal tecknades med Ernst och Magni Danielsson om byggande av en kraftstation och distribution av elektrisk energi till fastigheter i Agunnaryd och angränsande socknar. Kraftstationen blev klar 1933. När ledningsnätet 1949 började bli bristfälligt förband sig Sydkraft att påbörja renovering och förstärkning av ledningsnätet.

Föreningen upphörde 1951
Tjurkö Kvarn med väl fungerande vattenhjul och kvarn omges av en praktfull omgivning med träbroar och spångar över åfårorna. Här finns också en rastplats med grillmöjligheter mellan åfårorna.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *