14 – Elmtåsa Ängslada

14 – Agunnaryds Paus-Rike

Elmtåsa Ängslada

Text & bild: Gunvor Karlsson

Elmtåsa ängslada är ett stycke kulturhistoria i Agunnaryd. Ladorna tillkom efter sjösänkningen i mitten av 1800-talet, då ny åkermark skapades för spannmål och höskördar. Det har funnits över 50 lador enbart i vårt område. Nu finns oftast bara grunderna kvar och dessa har skyltmarkerats, (se karta vid ladan).

Ängsladan som är byggd på en gammal grund har gjorts enligt ortens hantverkstradition.Platsen är också omgärdad av en äkta smålandsgärdsgård.

Platsen används till offentliga samlingar men är också öppen för enskilda besökare. Här kan man sitta inomhus eller välja grillplatsen bakom den stora stenen. Det finns även ett enklare utedass.

Läs mer på:
http://www.hembygd.se/agunnaryd/elmtasa-angslada

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *