16 – Marsholms gård

16 – Allmänna besöksmål

Marsholms gård

Text: Inger Johansson, Marianne Jönsson
Bild: Inger Johansson

Marsholm är en ö i norra delen av Möckeln. Gården Marsholm omfattar 350 ha varav 300 ha är skogsmark. Av denna areal är 125 ha naturreservat. Genom testamente tillhör gården sedan 1959 den Heurlinska Stiftelsen. Skogen på Marsholm drabbades hårt av stormarna Gudrun och Per och på stiftelsens mark fälldes 35 000 kubikmeter som tagits tillvara och hyggena har planterats.

Historik
Gården Marsholm är känd sedan 1500-talet då den tillhörde Agunnaryds kyrka. I släkten Heurlins ägo kom gården 1819 då nämndemannen Åke Haraldsson från Kalfsnäs i Pjätteryd köpte den av Lars Johan Cavallius.

Åke Haraldsson dog kort efter det att kontraktet var undertecknat men hans betydligt yngre hustru och de sex barnen flyttade till Marsholm. 1865 övertog dottersonen Åke Heurlin tillsammans med sin hustru Emelie Petersdotter gården. Paret fick fem barn, två döttrar som dog i tidig ålder och tre söner, Daniel, Per och Erik.

Åke Heurlin gjorde stora förbättringar på gården, bl.a. byggdes bron till Marsholm. Arbetet påbörjades under nödåret 1869 och avslutades 1873. Nytt boningshus uppfördes och stod klart 1874. 1871 anlades en kalkugn som restaurerades 100 år senare. Daniel Heurlin dog 1943 och Per 1954. Kvar som ensam ägare till Marsholm stod Erik Heurlin.

Stiftelse bildas
När Erik dog 1959 efterlämnade han ett testamente som innebar att hela gården och nästan allt han ägde skulle utgöra Heurlinska Stiftelsen. Denna skulle ha en styrelse med fem personer och den årliga avkastningen skulle gå till kyrkans verksamhet, till studerande ungdomar och andra ändamål inom Agunnaryds socken.

Skogen som intresse
Erik Heurlin hade skoglig utbildning. Han planterade mycket gran på Marsholm och skötte skogen på ett utmärkt sätt. När stiftelsen 1959 övertog förvaltningen var skogen mycket värdefull och vacker och den svarade för hela den ekonomiska avkastningen. Tre torp fanns på gården, varav endast ett är upprustat och uthyrt som fritidsbostad.

Gårdsmuseum
Till gården hör också ett gårdsmuseum där flera vagnar som använts på gården visas. Där finns också äldre jordbruksredskap och bruksföremål.

Rastplats och båthamn
På Marsholm finns också en välordnad kanotrastplats med vindskydd och en båthamn.

Badplats
En badplats med stor bilparkering är också iordningställd. Man kan färdas runt ön antingen med bil eller cykel och passerar då badplatsen.

Välkomna
Alla är välkomna att besöka gården Marsholm med tillhörande gårdsmuseum. Inredningen i mangårdsbyggnaden är från senare delen av 1800-talet. Vid visningen presenteras öns och gårdens historia mer utförligt. För visning tag kontakt med någon av stiftelsens lokala representanter:

Inger Johansson, tel. 0372 650 51 eller 070 28 654  51
Eva Nilsson, tel. 0372 611 64  eller 070 31 422 54

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *