27 – Rastplats södra Marsholm

27 – Agunnaryds Paus-Rike

Rastplats södra Marsholm

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Madelene Wilke

Enkel fika- grillplats i naturreservat. Vandringsslinga – Torparens stig 2 km. Se även besöksmål Nr 31 Marsholm  Naturreservat

Ruin efter torpet Udden

Bebyggelsen bestod av en stuga, ladugård, jordkällare och två brunnar. Vedbod fanns ej. Allt husbehovsbränsle förvarades ute i staplar, s k vedkast eller vedklockor.

Stugan, vars grund och murverk var av natursten och lerbruk, hade timrade ytterväggar, omålat brädfoder, fem fönster i bottenplanet samt ett fönster på var och en av vindsgavlarna. Yttertaket var från början täckt med torv. Senare ersattes torven med spån.

Ursprungligen inrymde stugan en förstuga, storstuga och kök. Senare avdelades storstugan med en sidkammare. Därefter byggdes till en kammare vid förstugan. Ingången och förstukvisten torde samtidigt ha flyttats till storstugans framsida.

Detta var förut Marsholms största torp som upphörde 1925, då torparen Peter Andersson flyttade med familjen från platsen. En tragisk händelse i familjen inträffade den 27 december 1883, då två av deras barn, en flicka och en pojke drunknade då de lekte på isen.

I början av 1900-talet bedrev sönerna Hjalmar och Johan handel med ved, de hade egen ångbåt och pråm för transporterna, men även nöjestrafik sommartid på Möckeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *