28 – Marsholm Kalkugn

28 – Agunnaryds Sten-Rike

Marsholm Kalkugn

Källa: RAÄ-nummer Agunnaryd 54:1
Bild: Erik Nilsson 1975

Kalkugn, oregelbundet hästskoformad, 5×5-6 m, med den raka frontsidan (NÖ-SV) mot NV, och 1,5-2,5 m h, beroende på NV-sluttning. Byggd av vanligen 0,2-0,5 m st stenar, murade på ugnens insida och på frontens sida, i övrigt utvändigt kallmurad. Några block kring ugnsmunnen är ca 1m l. Muren är upptill ca 1 m tj. Ugnsmunnen är nedtill 0,6 m br, upptill1,1 m br och 2 m h, med välvd ovansida, 0,45 m br. Det vertikala schaktet är 2,5×0,8 m st nedtill (NV-SÖ) och 3×2,5 m st upptill, utan tak.Tvärsöver botten (NÖ-SV) är ett antal rostjärn. Kalkugnen anlades på 1860-talet och användes till 1880-talet. Kalkstenen kom från Bjärsjölagård i Skåne. Kalk härifrån användes bl.a. till nya kyrkan i Agunnaryd, som byggdes på 1870-talet.

Ugnen är enligt informationsskylt intill den, unik i trakten. Den konserverades år 1971. Skiss i inventeringshandlingarna.

Orientering: 8 m Ö om väg, mitt för S delen av Ö långsidan av uthus.

Terräng: N foten av svagt N-sluttande moränmark intill sjö. Skogsmark(lövskog) intill rastplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *