33 – Byvärma naturreservat

 

33 – Agunnaryds Natur-Reservat

Byvärma naturreservat

Källa: Se nedan
Text: Therese Thapper
Bild: Vykort 1940-tal

Byvärma säteri har anor från 1300-talet. Namnet Byvärma, värma , kommer enligt information från Länsstyrelsen av att isen aldrig lade sig vid Helgeåns utflöde.

Byvärma är ett vetenskapligt reservat som bildats för att skydda mycket ovanliga eller hotade insektsarter. Reservatet består av hagmark, lövskog, blandskog, kärr och öar. Intill landsvägen finns två mycket gamla och grova ekar och i lövskogen finns många döda lövträd i olika förmultningsstadier. På Byvärma naturrreservat finns Halvknäpparen (Xylophilus corticalis) som är en mycket sällsynt skalbaggeart i Europa.

Se vidare fakta om Naturreservat under Länsstyrelsen i Växjö.

Källa:
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *