35 – Marsholm rast och båtiläggningsplats

35 – Agunnaryds Vatten-Rike

Marsholm rast och båtiläggningsplats

Text: Krister Lindkvist
Bild: Madelene Wilke

En skön rastplats vid Möckelns strand, med båtiläggningsplats och stenpir på Marsholm

En helt ny rastplats har etablerats nära naturreservatet på ön Marsholm i Möckeln. Anslutningsväg samt stenpir som båthamn och båtiläggningsplats har arrangerats. Ett högkvalitativt vindskydd har timrats och försetts med grästak. Andra trivselåtgärder har ordnats, som grillplats, utedass och soptunna.

Info-skylt
För att underlätta för besökare och turister har Länsstyrelsen i Kronobergs län, här tillsammans med Heurlinska Stiftelsen, iordningställt parkeringsplatser, stigar, eldstäder, informationsskyltar, rast- och badplatser.

Vårda platserna. Var rädd om naturen och njut av alla oaser i Agunnaryd!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *