39 – Älvanäs bro förbinder Pjätteryd och Agunnaryd

39 – Agunnaryds Vatten-Rike

Älvanäs bro förbinder Pjätteryd och Agunnaryd

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Gunvor Karlsson, Erik Nilsson 1967

Bro som sedan 1822 förbinder Pjätteryd och Agunnaryds socknar.
Bro i åtta spann 8 x 4,6 meter av kilad sten över Helge å, söder om Byvärma gård i Agunnaryds socken. Bron byggdes enligt uppgift 1822 av Bro-Nisse, Nils Nilsson (1797-1862) från Hamneda. Han har varit brobyggare för flera av länets mer betydande broar. År 1958-59 förstärktes bron och kompletterades med betongdäck. Skyddsräcket byttes ut mot stålprofiler.

Sannolikt planerades och byggdes bron före den planerade sjösänkningen av Möckeln med flera sjöar i området omkring 1850-talet.

Även kvarnen försvann vid denna tiden. Den gamla åfåran grävdes om och fick efter brons färdigställande nytt utlopp, varvid den gamla åfåren tömdes.

Byvärma kvarn
Kvarnen låg på mitt emot uppfarten till Älvanäs. Platesen är markerad med en minnesskylt på stenkumlet.

På karta från år 1685 är kvarn och ålfiske utmärkt här. Ur en förteckning: ”Tull och Husbehofs Mjölkvarnar uti Agunnaryds socken” upprättad år 1838 står följande om Byvärma säteri: Befants med ett par Stenar och Hjul redan år 1698, då den af gwarnkommisionen nemnes såsom befintlig från Urminnes tid. Stenar 9 spann. Ena stenparet tillkommit sedermera, inga andre handlingar företes, än ägarens Ansökan om Undersökning år 1822.

(Ett spann =15 cm).

Se även Agunnaryds månatliga bygdetidning;
Kolbulletinen nr 7/8 2004

Längst bort vid brons vänstra sida på kullen finns rester av kvarngrund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *