40 – Byvärma stenvalvsbro

 

40 – Agunnaryds Vatten-Rike

Byvärma stenvalvsbro

Källa: RAÄ-nummer Agunnaryd 75:1
Text & bild: Gunvor Karlsson

Byvärma norra åbro var förr ridstig med postgång mellan  Pjätteryd och  Agunnaryd.

Beskrivning Stenvalvbro, 40 m l (NV-SÖ), 3,5-4 m br och intill 2,3 m h. 4 spann,1,8-2,8 m l och 0,7-1,8 m h. Byggd av natursten i kallmur, vanligen 0,3- 0,6 m st. Körbanan ligger direkt på övre spannstenarna.Räcke saknas. Övertorvad. Ej i trafik. Enligt ortsbor övergavs bron efter sjön Möckelns sänkning år 1859. Dessförinnan hade Helge å två grenar, denna och den nuvarande, som förstorades, varför ån enligt Riksantikvarieämbetet kunde överges.

Det är en valvbro i fyra spann, över ett äldre utflöde ur sjön Möckeln nordväst om Byvärma gård. På grund av sjösänkningen på 1850-talet liknar den gamla åfåran i dag mest ett dike, som dock på senare år har rensats något. Bron har långa tillfartsramper. Den är vackert byggd av väl kilad sten.

I Abraham Bergius vägbeskrivning från 1791 nämnes ”Byverma norra åbro”, jämte ”Byverma södra åbro öfver Helig å”. Den sistnämnda ligger i Pjätteryds socken. – ”Byverma norra åbro”, som ligger väster om nuvarande landsvägen, ingår i en lokal skogsväg. Den är byggd före 1790 av kilad sten och består av fyra spann, där spännvidden är 2+3+3+2 meter. Den är en av länets äldsta bevarade broar, som dock på grund av sin belägenhet nästan råkat i glömska.

Källa: RAÄ-nummer Agunnaryd 75:1.

Läs mer i Agunnaryds Torpbok.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *