41 – Fagerhults kvarn

41 – Agunnaryds Vatten-Rike

Fagerhults kvarn

Källa: RAÄ-Agunnaryd 80:1
Text & bild: Gunvor Karlsson

Gamla handlingar berättar om flertal undersökningar av Fagerhults kvarn från 1697 – 1866. Den äldsta kvarnen var byggd av trä och fylld med sten, medan den senare, som byggdes 1802-1803, var byggd av sten. Den större stengrund från 1802, som utgjort fundament till den gamla hjulkvarnen finns kvar, den låg förut mitt i åfåran, med vatten strömmande på båda sidor om. Ovanpå kvarnen fanns bostad inrymd åt möllaren och hans familj.

Kvarnverksamheten avslutades 1875. Sjösänkningsföretagen i de flesta sjösystem, gjorde det sannolikt omöjligt att längre driva kvarnverksamhet, då vattentillgången minskade.

På 1880-talet leddes åfåran om i en grävd kanal, där stenläggningen på sidorna vittnar om ett gigantiskt byggprojekt. Hela företaget ingick i ett sänkningsföretag av Måla-Karl och Gransjöarna.

Det vackra brovalvet över kanalen är uppbyggt av kilad sten i ett spann, vilket håller för trafik än på 2010-talet, om än med begränsning till två ton.

RAÄ-nummer Agunnaryd 80:1. Stenvalvbro och kvarn vid Möllaretorpet vid Lilla Helge å. Byggd på 1880-talet. Stenvalvbro, 20 m l (VNV-ÖSÖ), 5 m br och ca 3 m h. 1 spann, 7 m l och ca 2,4 m h. Kallmurad av naturstenar, vanligen 0,5-1 m st. Spannstenarna når direkt upp till körbanan. Räcke av fyra par tuktade stenstolpar, förbundna med bräder. I trafik.

Terräng: Ålopp mot SSV i flack moränmark. Skogsmark.

Grund efter Fagerhults kvarn från 1802 mitt i åfåran

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *