45 – Granhults industri

45 – Allmänna besöksmål

Granhults industri

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Arkivbild

I Granhults by har det genom åren varit en livlig verksamhet, ja rent av ett industrisamhälle. Bergsbrottet hade ett hundratal arbetare. I byn har det dessutom funnits affär, kvarn, sågverk, elverk, smedja, kolmilor och kolugnar. Lugnet har nu lagt sig. Platserna är markerade vid de rester och ruiner som finns kvar.

Granhults kvarn var skattelagd den 26 oktober 1824 och storleken på kvarnstenarna var 8,5/6 spann. Den 20 december 1825 har Konglig Kammar Collegium gildat skatteläggningen. Malningen vid kvarnen pågick fram till 1954.

Kvarnen med sågverk, kvarnrörelse och smedja ägdes av Frans Pettersson när han sålde de övriga delarna av egendomen. Han styckade av kvarnfastigheten. Verksamheten där drev han med anställd personal.

Sågverket flyttades från Ågård i Ljungby till Granhult år 1908 och drevs först med vattenhjul. Senare år drevs det med ångmaskin. Driften vid sågverket pågick fram till 1964. Såghuset revs sedan i början på 1970-talet.

1929 byggdes ett elverk vid kvarnen och drevs med vattenturbin. Elverket var ett likströmsverk och avsett endast för ljus och försåg bygden med elektriskt ljus fram till 1952 då Sydkraft tog över. Elverket finns dock kvar och nuvarande ägare Jan Olsson byggde om det till växelström år 1990 och levererar nu ström till Sydkraft.

Smedjan i Granhult drevs från 1890-talet av smidesmästare Karl Johannesson, som utförde alla slags på landet förekommande smidesarbeten. Karl var specialist på att lägga nya hjulskenor på vagnar. Smedjan revs i början av 1980-talet och inventarierna skänktes till Agunnaryds hembygdsförening.

Kolugnarna
Under krigsåren på 1940-talet drev trävaruhandlaren Karl Edvardsson verksamhet med kolugnar på kvarnens ägor. Det var gengaskol som då producerades där. Det var mest björk och andra lövträd som kolades. Av kolugnarna finns i dag själva betongkonstruktionen kvar.

Timmerflottning genom Lilla Helgeå hör till en svunnen tid. Flottningen började vid Granhults såg och flottades genom Karhultssjön, Målasjön förbi Strömma och Tjurkö kvarnar och ut i sjön Möckeln. Där länsades det in och drogs med ångbåt av skeppare Rask på Byvärma för att slutligen hamna vid bruket i Delary och Strömsnäsbruk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *