49 – Backstugan Lunden med ”Tröske-Henning”

49 – Agunnaryds Torp-Rike

Backstugan Lunden med ”Tröske-Henning”

Text: Gunvor Karlsson
Målning & bild: Arkiv Henning på Ljungby marknad[

Lunden där Henning bodde från 1916 till 1923 var en liten Backstuga under Elmtaryd. Den låg precis på vägkanten vid de s.k.  ”Lunnabackarna”. Numera är den flyttad till annan plats. Bilden visar husets baksida.

En av Agunnaryds mer originella personer var Agunnaryds siste luffare, Henning Johansson född 1883. Han bodde under en tid i backstugan Lunden under Elmtaryd. Namnet Tröske-Henning kom av att han hjälpte bönderna på hösten med tröskning av säden. Henning älskade att vandra land och rike kring och kallades därför även ”Luffar-Henning”. Backstugan Lunden är flyttad till annan plats.

Henning blev ibland tagen av polisen för lösdriveri och då skrev han från fängelset Svartsjö-anstalten ett brev hem till godsägaren på Elmtaryd och bad om arbete för att bli frisläppt.

Henning var noga med klädseln och sågs oftast propert klädd i kostym och rock. Han hade ett rum på Agunnaryds ålderdomshem, men var allför rastlös för att vara på en plats och när det passade honom tog han vandringskängorna på sig och gick sin färde.

Henning dog 1963 nära 80 år gammal. Han ligger begravd på Berga kyrkogård. En sten hämtades från Agunnaryd och restes till hans minne. Inskriptionen lyder sålunda

HENNING JOHANSSON

”TRÖSKEHENNING”

* 1883  † 1963

EN VANDRINGSMAN

Nu har Henning även en hedersplats framför Agunnaryds hembygdsgård i form av en träskulptur, formad ur en ekstubbe. Jan Björk är konstnären som med motorsåg format figuren. Därmed är Tröske-Henning stadigt förankrad i hembygdens jord och minner om en sann vandringsman och agunnarydsprofil.

Se Besöksmål 20:
http://visitagunnaryd.se/upplev/besoksmal/20-hembygdsgard/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *