53 – Garpholmen på Rönnäs

53 – Agunnaryds Forn-Rike

Garpholmen på Rönnäs

Källa: Se nedan
Bild: Gunvor Karlsson

På en hög ås på Rönnäs ägor, inom reservatets mark, har funnits en befästningsanläggning, Garpholmen, (Fästning/skans), namnet påminner om den stora invasionen av tyskar under konung Albrekts tid och tänkbart är att även Källarholmens gamla byggningar härröra från detta oroliga skede i Sveriges historia.

Man kan ännu ana hur Garpholmen fordom varit ett mäktigt befästningsverk på höjden av den stora grusåsen och förstå att ingen kunde passera utan upptäckt på Helge å.

Talrika gryt visar att anläggningen är bebodd. Skiss i inv.handlingarna.Anläggningen är skyltad av Hembygdsföreningen.

Enligt Riksantikvariatet finns flera husgrunder.

Källa:
Huvudgårdar och herravälden av Martin Hansson 2001.
Utkast till beskrivning över Kronobergs läns förhistoriska fornlämningar och fynd av Knut Kjellmark. 1911.

T

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *