58 – Gässaboda – försvunnen gård

 

58 – Agunnaryds Sten-Rike

Gässaboda – försvunnen gård

Text & bild: Gunvor Karlsson
Teckning: Ingegerd Andersson

Teckningen visar Gässaboda gårdstun med inägomark, kålgård, brunn, får- och kalvhage. Gärdsgårdarna är till för att hålla djuren utanför grödan, kreaturen går genom fägatan och strövar fritt i skogen. Det var barnens arbete att hålla reda på korna. Smådjuren ville man ha närmare och de släpptes i mindre hagar nära gården. Överst på teckningen skymtar backstugan eller undantagsstugan.

Hagmarkerna var öppna och eftersom Gässaboda låg på en höjd kunde man se runt om i byn. Gässaboda upphörde som bostad 1906, men de talrika stenrösena vittnar om sekellånga brukningstider för gården.

På en karta från slutet av 1723 ser man boplatsen inhägnad. Då hade den varit ödgård men upptogs till Kronohemman 1712. Därefter var den i samma släktleds ägor till slutet av 1800-talet. Från 1910 delades den upp mellan två gårdar och gårdsnamnet Gässaboda upphörde.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *