64 – Kråka kanal

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
64 – Agunnaryds Vatten-Rike

Kråka kanal

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Katarina Aronsson

Kråka kanal är som namnet antyder en kanal, som anlagts genom grävning. Det fick möjligen sitt namn efter en soldat Kråka som kanske var med vid grävningen, alternativt kan namnet härröra från det gamla torpet Kråkeweka som ligger nära inloppet till kanalen. Marken norr om kanalen tillhör Elmtaryds gård i Agunnaryds socken  och södra sidan  ligger på gården Yxnäs mark i Pjätteryds socken.

Kanalen som utgör en kortare passage mellanTornasjön och Skeppshultasjön, tillkom i samband med sänkning av sjösystemen i Möckeln med omnejd under åren 1852 till 1857.

Läs mer om Kråka kanal i
Möckelns utlopp vid Byvärma begränsningar och möjligheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *